FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Strategie vanuit de praktijk - 1 dagen

Strategie vanuit de praktijkOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Hoe stelt u een heldere en haalbare strategie op?

Welke informatie hebt u daarvoor nodig en hoe structureert u het geheel?

Welke modellen en analyses kunnen u helpen bij het uittekenen van een strategie?

Hoe stemt u uw afdelings- of projectplan af op de overkoepelende bedrijfsstrategie?

En hoe zorgt u ervoor dat u uw strategie met succes kunt uitrollen?

Doelstellingen :

U vertrekt van de opleiding met een toolbox vol werkmodellen en stappenplannen om strategische ideeën om te bouwen tot een stevige en heldere strategie en ze succesvol te implementeren en duurzaam te verankeren. U krijgt niet alleen de werktuigen aangereikt, maar u ontwikkelt eveneens de vaardigheid om ze te gebruiken. Zo kunt u na afloop meteen met uw strategische uitdaging aan de slag.

Inhoud Van Strategie vanuit de praktijk

Module 1: Fundamenten van een onderscheidende strategie
Onderzoek naar de wortels en het belang van strategie
Basisbegrippen: soorten / niveaus / dimensies: Minzberg
De strategische levenscyclus
Eigenschappen van een goede strategie
Topstrategen: wat maakt hen ‘top’?
Basisstructuur: 3 fasen - 10 onderdelen
- Strategisch: richting, analyse, opties, keuze

- Tactisch: doelstellingen, acties, prestatie-indicatoren

- Operationeel: implementeren, meten, bijsturen

Richting: een winnende visie en missie in lijn met de waarden van de organisatie/bedrijf
Module 2: Analyse en keuze
Externe analyse
- Omgevingsfactoren: brede kijk op de omgeving met de hulp van het DEPEST-model

- Marktfactoren: kijk op de marktsituatie, productlevenscyclus, klanten, leveranciers, distributie

- Concurrentiefactoren: winstgevendheid, afnemers, leveranciers, toetreders, substituten, concurrentie (Porter)

Interne analyse
- Organisatie: structuur, processen, competenties, cultuur/waarden

- Marketing: portfolioanalyse met diverse hulpmiddelen: PLC, BCG, GE-model

- Andere middelen waaronder financiën

Concluderen van de analyses en bepalen van opties met behulp van de SWOT-tabel en SWOT–matrix
Generieke modellen als handige oplossing: Porter, Ansoff, Tracey en Wiersema
Keuzes maken: hulpmiddelen om de juiste keuzes te maken volgens de verwachtingen van alle stakeholders; maar ook volgens de waarden, cultuur, middelen, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.
Module 3: Tactische vertaling van de strategische keuze
Bepalen van doelstellingen die leiden tot succes: types van doelen en beoordelingshulpmiddelen (SMART / SPORT / AMORE / MAGIE).
Omzetting van doelstellingen in actieplannen en scenario’s
Van bedrijfsplannen tot afdelings- of functionele strategieën
Prestatie- en meetindicatoren
- Vier perspectieven: Kaplan / Norton

- Balanced ScoreCard

- Van 4 P’s naar duurzaam ondernemen: 3 P’s

Bestendigen van de methode voor strategieontwikkeling
Module 4: Implementatie en integratie
Soorten veranderingen
De kunst van succesvol veranderen
- Invloedstijlen en toepasbaarheid

- Achtfasenplan: Kotter

Implementeren
- Implementatieteam en competenties

- Communicatie en betrokkenheid

- Deeldoelstellingen

Meten en bijsturen: PDCA – Deming
Integreren van (continue) strategische planning in het managementmodel: basismodel EFQM
Hedendaagse en toekomstige uitdagingen voor strategieontwikkeling en nieuwste gedachtestromen

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen