FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Schriftelijke communicatie

Het maken van samenvattingen, rapporten, brieven, mails, administratieve documenten, dienstnota’s, verslagen en notulen. De taal van kleur en beeld.

Notuleren 1 - Day(s)

Methodisch Notuleren 1 - Day(s)

Schrijven met losse handen 1 - Day(s)

Klantvriendelijke brieven en e-mails schrijven 1 - Day(s)

Klantvriendelijke formulieren schrijven voor de publieke sector 1 - Day(s)

Klachten behandelen via e-mail of brief 1 - Day(s)

Zakelijk corresponderen in het Engels 1 - Day(s)

Zakelijk corresponderen in het Frans 1 - Day(s)

Notuleren in het Engels 1 - Day(s)

Notuleren bij vergaderingen 1 - Day(s)