FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Publiek-Private Samenwerking: draaiboek voor een succesvolle realisatie - 2 dagen

Publiek-Private Samenwerking: draaiboek voor een succesvolle realisatieOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

In deze opleiding vindt u alle gebundelde knowhow en ervaring over PPS-projecten, samengebald in een tweedaagse basisopleiding.

De PPS-levenscyclus is de rode draad doorheen de opleiding: van het vaststellen van een PPS-opportuniteit, over de beoordeling en de structurering van het project tot en met de uitvoering. Maar wat meer is: elke fase bekijkt u vanuit inhoudelijke, commerciële, financiële en projectmatige invalshoek. Ten slotte krijgt u ook advies over de aanpak van het aanbestedingsproces.

Doelstellingen :

Voor meer dan 4 miljard euro Vlaamse PPS-projecten in identificatie-, structurerings- of aanbestedingsfase

Dat is momenteel de omvang aan Vlaamse PPS-projecten in voorbereiding of uitvoering. De Vlaamse regering maakt duidelijk werk van PPS en heeft nog meer plannen.

“Vlaanderen staat voor zeer grote sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen. De overheden in Vlaanderen moeten doeltreffend en efficiënt functioneren om een slagkrachtige hefboom te vormen voor het regeringsbeleid, dat gericht is op een sociaal, ondernemend, innovatief en duurzaam Vlaanderen. Samenwerking en partnerschappen met private en publieke actoren zijn daarbij onontbeerlijk en dragen bij tot de effectiviteit en de efficiëntie van de Vlaamse overheid.”, aldus Vlaams Minister-President Kris Peeters in zijn beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009 – 2014.

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/pps.

Talrijke lokale PPS-initiatieven

Ook de lokale besturen hebben de weg naar PPS gevonden. Vooral in gebiedsontwikkeling en stadsvernieuwing is PPS een belangrijke hefboom geworden voor realisatie van tal van projecten.

Unieke tweedaagse basisopleiding

De tweedaagse opleiding Publiek-Private Samenwerking (PPS) is de enige geïntegreerde PPS-basisopleiding in Vlaanderen, waar alle facetten van PPS aan bod komen. Specialisten en professionals uit de overheid en de private sector behandelen PPS-technieken en -terminologie, maken u wegwijs in de aanpak van een PPS-project en geven advies over de beste PPS-methodologie.

Multidimensioneel en praktijkgericht

De opleiding vertrekt vanuit de PPS-levenscyclus, die bestaat uit 4 opeenvolgende fasen: identificatie en evaluatie van de PPS, structurering van de PPS, contractering van de PPS en uitvoering van de PPS. Binnen deze fasen onderscheiden we 6 sporen: het inhoudelijke, het commerciële, het financiële, het juridische, projectmanagement en het aanbestedingsproces.

Doorheen de opleiding wordt de wisselwerking duidelijk tussen elk spoor (juridisch, financieel, ...) en elke fase van de levenscyclus (identificatiefase, evaluatiefase, ...). Praktijkvoorbeelden en actuele PPS-cases illustreren de aanpak van een PPS-project en wijzen u op alle kritische succesfactoren.

Inhoud Van Publiek-Private Samenwerking: draaiboek voor een succesvolle realisatie

DAG 1

1. Positionering
2. Rol en taken van het PPS-kenniscentrum
3. PPS-definitie en begripsbepaling
4. Stand van zaken in Vlaanderen: concrete projecten en hun aanpak
5. Juridisch spoor
6. Modellen van samenwerking
7. Het decreet betreffende publiek-private samenwerking
8. Prepublieke samenwerking
9. Overheidsopdrachtenregelgeving
10. Administratiefrechtelijke aspecten
11. Toepassing PPS bij grote projecten: DBM of DBFM exclusief terrein voor grote projecten?
12. Toepassing PPS bij gebiedsontwikkeling: theoretisch kader en lokaal project als case

DAG 2

1. Financieel spoor: de financiering van PPS
2. Investeringsvereisten en rol van de Participatiemaatschappij Vlaanderen
3. Fiscale voordelen en valkuilen in PPS
4. ESR 95 en begrotingsproblematiek

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen