FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Public Affairs en Lobbying - 2 dagen

Public Affairs en LobbyingOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Public affairs wordt anno 2012 erkend als een essentieel onderdeel van elke moderne bedrijfsvoering. Maar wat houdt dat precies in? Hoe pakt u dit het best aan?

De tweedaagse opleiding ‘Public Affairs en Lobbying’ biedt een antwoord op deze vragen. De opleiding richt zich tot elke professional die public affairs in zijn takenpakket heeft of voor wie het noodzakelijk is om effectief te kunnen wegen op het beleidsproces, zoals executives, general managers, pr- en communicatiemanagers en bedrijfsjuristen.

Doelstellingen :

Niet alleen uw organisatie is voordurend in beweging, ook uw omgeving. Beleid, politiek, maatschappelijke belangengroepen, ... bepalen meer en meer de werking van uw bedrijf en uw klanten. Wat vandaag zeker is, kan morgen door het beleid en de maatschappij in vraag worden gesteld. Public affairs probeert daarop een antwoord te bieden.

Deze tweedaagse opleiding geeft u de kans om een beter inzicht te krijgen in de gangbare public affairs technieken, de werking van het besluitvormingsproces op het Belgische en Europese niveau en de te voeren public affairs strategieën. Deze public affairs vaardigheden worden altijd aan concrete praktijkcases getoetst.

Inhoud Van Public Affairs en Lobbying

DAG 1: BELANG VAN PUBLIC AFFAIRS EN LOBBYING

Public affairs en lobbytechnieken

1. De monitoring: Hoe pakt u het aan om als public affairs expert tijdig over de juiste relevante informatie te beschikken?
De informatiebronnen in België
De informatiebronnen in Europa
De selectie van informatie en definitie van de scope in functie van de doelgroep

2. De ontwikkeling van overtuigende argumenten
Wat maakt een argument overtuigend voor het beleid?
Hoe kunt u overtuigende argumenten ontwikkelen?

3. De redactie van een slagkrachtige position paper
Hoe moet een position paper zijn opgebouwd: onderdelen en structuur?
Hoe zorgt u ervoor dat uw position paper blijft hangen: lay-out, stijl, bruikbaarheid van de argumenten, essentiële informatie?

4. Issue en stakeholdersmanagement
Wat is issue management en stakeholdersmanagement?
Waarvoor zijn deze noodzakelijk?
Hoe organiseert u ze?

5. Communicatie
Het belang van communicatie voor elke public affairs strategie
Hoe een public affairs communicatieplan opstellen?
Het belang van het afstemmen van de interne en externe communicatie
Werken met de pers:
- Het belang van de pers en hoe de pers gebruiken

- Het Belgische en Europese perslandschap

- Wat is nieuws?

- Do’s-and-don'ts / tips and tricks

Werken met een woordvoerder: noodzaak, processen, plaats in de organisatie
Crisiscommunicatie: praktische tips

6. Testcase communicatie
Aan de hand van een concrete testcase toetsen de deelnemers de opgedane theoretische kennis aan de praktijk. Concreet wordt gevraagd om een persbericht en opinion paper voor te bereiden en deze ook voor de pers te verdedigen. Tevens worden de deelnemers geconfronteerd met een negatieve berichtgeving van een vijandige doelgroep waarbij hun reactie getest wordt, en met name in welke mate ze dit kunnen aanwenden om hun public affairs strategie te versterken.

DAG 2: REGELGEVEND EN BELEIDSKADER & PUBLIC AFFAIRS STRATEGIEËN

De werking van het regelgevende en beleidskader op het Europese en Belgische niveau

1. Het regelgevende en beleidsproces in Europa
Type regelgeving en beleidsbeslissingen: verordening, richtlijn, aanbevelingen, …
De Commissie: beleidscyclus van de Commissie, initiatief recht, organisatie, ...
Belang van comitologie
De Europese Raad: bevoegdheden en werking, voorzitterschap, ...
Europees Parlement: bevoegdheden, werking, organisatie (commissies, plenair, fracties, ...)
De verhouding tussen Commissie, Raad en Parlement
De consultatieorganen
De drukkingsgroepen

2. Het regelgevend proces in federaal en regionaal België
De werking van de regeringen (federaal, regionaal): ministeraard, IKW, DAB, eerste lezing, tweede lezing, belang en negociatie van het regeerakkoord, de beleidsverklaringen van de afzonderlijke ministers
De werking van het parlement: commissies, plenair, verhouding kamer/senaat, parlementaire vragen, ...
De rol en werking van de administratie
De consultatieorganen: federaal en regionaal
De drukkingsgroepen

3. De politieke processen die leiden tot een regeerakkoord
Hoe komt een regeerakkoord tot stand?
Welke mogelijkheden zijn er om dit proces van buitenaf te beïnvloeden?
Hoe verloopt dit proces binnen de politieke partijen en welke stappen worden daarbij gevolgd van verkiezingsprogramma’s tot het regeerakkoord?
Wat is de zin en onzin om te lobbyen tijdens de totstandkoming van het regeerakkoord? Hoe lobbyen bij de totstandkoming van de beleidsverklaring van elke minister?
Hoe vindt de agendavorming van verkiezingen en regeringsonderhandelingen plaats? Wat is de rol van de media daarbij?

4. Public affairs, lobbystrategieën en ethiek
De basisprincipes van elke lobbystrategie

De verschillende tactische fases: anticipatie, impact assessment en prioretisering, strategiebepaling, uitbouw van coalitie en netwerken, implementatie, …
De strategische keuzes: top-downbeïnvloeding of bottom-upbeïnvloeding, offensieve/defensieve strategie, proactief/reactief, …
Waar en wanneer tussenkomen?
Transversal lobbying over de sectoren en doelgroep heen, uitbouw van ad-hocallianties, werken met bondgenoten
Het gebruik van sociale netwerken
Do’s-and-don'ts in de implementatiefase
Deontologie: codes, registratie

5. Testcase
In verschillende groepen analyseren de deelnemers een bepaalde regelgeving of beleidsbeslissing en proberen ze die te beïnvloeden waarbij ze elk een maatschappelijke doelgroep vertegenwoordigen. De ontwikkelde strategie, de aanpak en de argumenten worden in groep besproken en becommentarieerd zodat er maximaal van elkaar wordt geleerd.

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen