FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Prompt efficiency training - 1,5 dagen

Prompt efficiency trainingOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Prompt efficiency training: méér dan een timemanagement training.

We hebben het allemaal druk: een overvolle e-mail inbox, telefoontjes, lange to-do-lijsten, vergaderingen, afspraken, stapels documenten, een volle agenda, binnenlopende collega’s, deadlines, en het gevoel dat je overal onmiddellijk op moet reageren….

Doelstellingen :

meer overzicht over de eigen werkvoorraad
makkelijker nemen van beslissingen
sneller oppakken en afhandelen van zaken
effectiever gebruik van programma's zoals Outlook
beter nakomen van afspraken
tijdwinst en verhoogde productiviteit
verhoogde motivatie en plezier in het werk
minder stress en lagere werkdruk

Inhoud Van Prompt efficiency training

We identificeren individuele verbeterpunten. We testen elke deelnemer online vóór de Prompt training op persoonlijke efficiency en werkgewoonten via onze website. De efficiencytest vindt u op www.missing-link.nl/test. Zo weten deelnemer en trainer vooraf wat de verbeterpunten zijn.
We spreken een persoonlijk actieplan af. We vertalen de pre-test en persoonlijke leerdoelen naar concrete afspraken en opdrachten. Resultaat: een persoonlijk actieplan als ijkpunt voor de vorderingen.
We coachen meerdere keren. Werkgewoonten verander je niet in één keer: we coachen elke deelnemer drie of vier keer en spreken werkgerelateerde opdrachten af. De principes "doen is leren" en "vreemde ogen dwingen" versterken elkaar daarbij.
We trainen incompany op de werkplek. De dooddoener "Dat is de theorie, maar in onze praktijk gaat dat anders" gaat bij ons niet op. Wij trainen iedereen op de eigen werkplek en gericht op eigen processen en taken, inclusief een uitgebreide, praktische instructie voor Outlook, GroupWise of Lotus Notes.
We meten het effect van de training. We nemen een 0-meting en een eindmeting af. Zo wordt de gedragsverandering kwalitatief én kwantitatief aangetoond, in een kernachtige rapportage die we met u als opdrachtgever evalueren.
We dragen de fakkel aan u over. Onze rapportage geeft u een management tool om het vuur brandend te houden. Bijvoorbeeld door aandachtspunten periodiek met individuele medewerkers of op afdelingsniveau te bespreken. Dat werkt stimulerend en onderstreept ook het belang van persoonlijke efficiency voor uw organisatie.

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen