FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Prestatie indicatoren - 2 dagen

Prestatie indicatorenOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Als manager of kaderlid wordt van u verwacht dat u een aantal doelstellingen monitort en dat u hierover rapporteert. Vaak blijkt het echter niet eenvoudig om bruikbare en geschikte prestatie-indicatoren of KPI’s (Key Performance Indicators) te bepalen, zelfs niet als er al concrete doelstellingen zijn geformuleerd. Er is vaak onduidelijkheid over de formulering, het aantal en de tijdshorizon van de indicatoren. Ook het monitoren van indicatoren binnen organisaties loopt niet altijd gesmeerd.

Doelstellingen :

Goed gekozen prestatie-indicatoren of KPI's zijn broodnodig om de resultaten en de voortgang van de eigen organisatie te monitoren. Immers ‘What gets measured, gets done’. Het gebruik van prestatie-indicatoren geeft focus aan het beleid, richt de neuzen in dezelfde richting en kan zeer motiverend werken voor medewerkers. Slecht gekozen indicatoren kunnen voor een organisatie echter zeer negatieve gevolgen hebben. Ze creëren verkeerde attitudes bij medewerkers en maken dat belangrijke werkgebieden verwaarloosd worden.

Daarom gaat deze training grondig in op het knelpunt hoe u nu precies geschikte en bruikbare indicatoren moet formuleren voor uw beleid, doelstellingen en projecten. U kunt deze inzichten ook meteen toepassen. U leert:

reflecteren over geschikte doelstellingen.
hoe u uit vage doelstellingen en warrige beleidsteksten toch geschikte indicatoren kunt distilleren.
hoe u kunt waken over de consistentie van indicatoren op verschillende niveaus in een organisatie.
Deze training combineert een theoretisch goed onderbouwd kader met zeer praktijkgerichte oefeningen. U kunt hierbij uw eigen vragen en doelstellingen voorleggen aan de docent en tijdens verschillende oefeningen ook aan de slag gaan met uw eigen doelstellingen.

Inhoud Van Prestatie indicatoren

1. Doelstellingen en doelindicatoren
Wat zijn doelstellingen?
Wanneer zijn doelstellingen meetbaar en wanneer niet?
Wat zijn doelindicatoren?
Hoe moet u doelstellingen formuleren zodat u er gemakkelijk indicatoren aan kunt koppelen?
2. Bouwstenen voor indicatoren
Wat zijn de noodzakelijke bouwstenen en kenmerken van prestatie-indicatoren of KPI’s?
Wat zijn zoekvelden, maatstaven, normwaarden en meetintervallen bij doelindicatoren?
3. Indicatoren voor specifieke doelstellingen
Hoe indicatoren afleiden uit SMART-doelstellingen?
Hoe kunt u indicatoren koppelen aan concrete doelstellingen met of zonder streefcijfer?
4. Indicatoren voor vage, algemene doelstellingen
Hoe kunt u geschikte indicatoren vinden voor vage, algemene doelen?
Hoe distilleert u indicatoren uit beleidsteksten, intentieverklaringen, visieformuleringen?
5. Indicatoren voor doelstellingenbomen
Wat zijn doelstellingenbomen?
Hoe koppelt u indicatoren aan een boomstructuur van doelstellingen?
Hoe beperkt u het aantal benodigde indicatoren?
6. Sturen met een consistent prestatiemeetsysteem
Wat is een prestatiemeetsysteem (performance measurement system)?
Waarin verschillen prestatie-indicatoren van andere kwantitatieve informatie?
Hoe bouwt u een prestatiemeetsysteem succesvol op?
Hoe bereikt u consistentie van indicatoren op verschillende niveaus in uw organisatie?
7. Invoeren en managen van indicatoren
Welke informatie moet u bijhouden over de indicatoren?
Waaruit moet een informatiefiche bestaan?
Welke rol heeft de indicatormanager in de onderneming?
Wat is van belang bij de bespreking van en de communicatie over indicatoren?
Welke valkuilen moet u vermijden?

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen