FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Praktisch Timemanagement - 1 dagen

Praktisch TimemanagementOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Het moderne, ondernemende werken en leven combineert alles: groei met kwaliteit, denken en doen, resultaten met investeren, thuis zijn met reizen; traditie met vernieuwing. Allemaal interessant en iedereen wil alles: én-én.
Mensen ervaren beperkingen in tijd, of ervaren druk, zo blijkt uit vele onderzoeken. Deze beperkingen en druk eisen ondanks de wil en de ambitie uiteindelijk toch hun tol: verlies van productiviteit, kansen, succes en talent.

Doelstellingen :

De deelnemers:

zijn op de hoogte van de noodzaak van goed tijdbeheer;
kennen verschillende planningstechnieken en stijlen;
kunnen de planningstechnieken toepassen op korte en langere termijnen;
zijn zich bewust van sterke en zwakke kanten van de eigen werkstijl;
weten hoe de nadelen van deze persoonlijke stijl te ondervangen;
kunnen assertief communiceren en prioriteren;
kennen het belang van de balans werk-privé;
kunnen het balansinstrument toepassen in de eigen praktijksituatie.

Inhoud Van Praktisch Timemanagement

De training start direct met een beeldende introductie van de trends en ontwikkelingen in modern timemanagement. Hierna leren de deelnemers een korte termijn planningsstrategie, gevolgd door lange termijn planningstechnieken en prioriteren. Ook gaan de deelnemers aan de slag met een oefening waarin naar voren komt hoeveel tijd men daadwerkelijk in de praktijk besteedt en waaraan. Deze ervaringen worden uitgewisseld en hieruit worden conclusies getrokken.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan assertief communiceren in relatie tot timemanagement waarbij de concrete praktijkervaringen van de deelnemers centraal staan. Hoe ‘bewaken’ de deelnemers in de praktijk hun eigen tijd?

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van en aantal aansprekende dvd-fragmenten die gaan over alledaagse assertiviteit in relatie tot timemanagement. De deelnemers oefenen vervolgens een aantal voor hen relevante praktijksituaties.

Voorts wordt de balans werk-privé actief toegepast, waarna timemanagement tips en trucs aan bod komen. Persoonlijke focusinstrumenten worden uitgewerkt. Hierna stellen de deelnemers een persoonlijk actieplan op en wordt afgesproken hoe de follow-up in de praktijk plaatsvindt.
De dag wordt afgesloten met de vragen als; wat betekenen deze nieuwe inzichten nu voor mij in de praktijk waar het gaat om timemanagement? Wat ga ik anders doen wat niet? Welke afspraken kunnen hierover worden gemaakt?

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen