FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Personeelsbehoefteplanning in de praktijk - 2 dagen

Personeelsbehoefteplanning in de praktijkOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Personeelsbehoefteplanning is nagaan hoeveel personeelsleden u nodig hebt en weten welke competenties bij elke functie horen. Zo kunt u zorgen voor ‘de juiste persoon op de juiste plaats’. Dat lijkt heel eenvoudig, maar uit de praktijk blijkt dat velen daarmee worstelen.

Een gebrek aan structuur, proces en methode zijn meestal de oorzaken van de problemen bij de planning. Met als gevolg dat de FTE-planning vaak gebaseerd is op subjectieve verzuchtingen naar meer personeel of meer efficiëntie. Nochtans kunt u dat spanningsveld objectiveren.

Doelstellingen :

Een goede personeelsplanning is onontbeerlijk om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Naast een mogelijk tekort aan mankracht, is er in veel organisaties 20 tot 40 % verspilling. In deze opleiding leert u om verspilling te detecteren en om reële tekorten aan personeel te ontdekken. Zo kunt u vraag en aanbod van personeel flexibel op elkaar afstemmen.

Bij deze complexe taak hebt u een buy-in nodig van de verschillende stakeholders binnen uw bedrijf. Na deze opleiding gaat u naar huis met een arsenaal aan argumenten om een personeelsbehoefteplan in uw bedrijf te 'verkopen'.

U leert:

de werklast in uw organisatie meten.
een personeelsbehoefteplan 'verkopen' in de organisatie.
de personeelsbehoefte berekenen met objectief meetbare parameters (en niet op basis van 'kreten' om meer personeel).
rekeninghouden met de kwaliteit van de producten en/of diensten om de personeelsbehoefte te bepalen.
de 'procesgebaseerde werklastberekening' zien als een beleidsinstrument om een strategie om te zetten in aangepaste processen, functies en FTE’s. U ontdekt hoe u beslissingen over de aanwerving en vervanging van medewerkers of uitbesteding van taken neemt in het kader van een proces en een efficiënte uitvoering van dat proces.

Inhoud Van Personeelsbehoefteplanning in de praktijk

1. Wanneer zijn werklastmeting en personeelsbehoefteplanning aangewezen?
Als beleidsinstrument
Als hr-instrument

2. Hoe wordt werklast gemeten?
Uitvoeren van een taakinventarisatie
Registratie met PDA's
Praktische voorbeelden en templates

3. Hoe wordt procesgebaseerde werklast berekend?
De basisformule
Hoe houdt u rekening met de variabiliteit, de complexiteit en de kwaliteit van de producten en/of diensten?
Zin of onzin van het gebruik van benchmarks
Oefening

4. Hoe kunt u een personeelsbehoefteplan verkopen?
Scherpstellen van de doelstellingen van het personeelsbehoefteplan
Communicatie bij de start en tijdens de opmaak van het plan

5. Hoe kunt u werklastmeting en -berekening als component van een modern personeelsbeleid koppelen aan functiebeschrijvingen en competentiemanagement?
Opstellen van functiebeschrijvingen en bepalen van een geschikte organisatiestructuur
Personeelsbehoefteplanning verankeren in de werking als een continu proces

6. Hoe kunt u een FTE-plan omzetten in een operationele planning
Bepalen van geschikte uurroosters
Methodes om de operationele planning te optimaliseren
Oefening

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen