FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Onderhandelen met vakbonden - 1 dagen

Onderhandelen met vakbondenOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Goede sociale relaties bevorderen het bedrijfsresultaat. Maar het tegenovergestelde is even waar: slechte sociale relaties en mislukte onderhandelingen hebben zware gevolgen. U leest het elke dag in de krant: imagoverlies, geldverlies, frustratie en ongenoegen bij het personeel, …

Onderhandelen met vakbonden is daarom een cruciale pijler van een gezond bedrijfsleven.

Doelstellingen :

Deze training ontwikkelt en scherpt uw vaardigheid als onderhandelaar aan. U krijgt een antwoord op volgende vragen:

Kent u uw onderhandelingspartners voldoende?
Wat zijn hun doelstellingen en beweegredenen?
Hoe vermijdt u conflicten door onderhandelen?
Hoe regelt u belangenverschillen?
Hoe overtuigt u zonder oorlog te voeren?

Inhoud Van Onderhandelen met vakbonden

Wie zijn de vakbonden? Hoe denken vakbondsafgevaardigden?
Welke onderhandelingsstrategieën zijn er en wanneer past u welke strategie toe?
Hoe bereidt u uw onderhandelingen met vakbonden voor?
De kunst van het onderhandelen:
- Zit de sfeer goed?

- Doelstellingen afbakenen

- Juist reageren op stellingen en argumenten

- Reageren op listen

- Positie innemen en verstevigen

- Oog voor lichaamstaal

- Omgaan met de tegenspelers

Hoe gaat u om met dreigementen, agressiviteit en manipulatietechnieken?
Hoe kunt u partijen van positie doen veranderen?
Hoe komt u tot een besluit en hoe sluit u af?
Hoe formaliseert u de onderhandelingsresultaten (cao)?
Welke communicatietechnieken kunt u gebruiken?
Hoe pakt u mislukkingen aan?
Is arbitrage of bemiddelen een te bewandelen weg?
Hoe bereikt u een wederzijds vertrouwen en een oplossing in wederzijds belang?

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen