FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding OMGAAN MET CONFLICTEN EN AGRESSIVITEIT - 2 dagen

OMGAAN MET CONFLICTEN EN AGRESSIVITEITOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Eenieder die met conflicten geconfronteerd kan worden en zijn professionele relaties wenst te verbeteren

Doelstellingen :

Na afloop van deze training is de deelnemer in staat :
- interne of externe conflictsituaties te vermijden of op te lossen

Inhoud Van OMGAAN MET CONFLICTEN EN AGRESSIVITEIT

Identifiëren en analyseren van conflicten en spanningen uit de ervaring van de deelnemers
Relationele aanvaringen, of conflicten over waarden, modaliteiten,
De verschillende types conflict
Sluimerende conflicten
Hoe ontdekken?
Hoe er mee om te gaan voor de uitbarsting
Open conflicten
Hoe het conflict bespreken met de actoren
Hoe om te gaan met de ‘andere’ kant en een positieve stemming te scheppen
Hoe onderhandelen of bemiddelen
Werken naar de toekomst en voor iedereen aanvaardbare oplossingen creëren
Een constructieve houding ontwikkelen
Afstand nemen en de-dramatiseren
Emotionele en rationele elementen van een conflict onderscheiden
Inefficiënte reacties inperken
Vooringenomenheid overstijgen
Klachten aanhoren
Assertief handelen
Aangepaste argumenten gebruiken
De gesprekspartners tot een positieve houding bewegen
Openingen creëren, volgende stappen voorbereiden

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen