FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Marktonderzoek - 1 dagen

MarktonderzoekOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Marktonderzoek is essentieel bij het bepalen van een succesvolle bedrijfs- en marketingstrategie. Door het verzamelen en analyseren van informatie over de markt of de doelgroep, kunnen belangrijke strategische beslissingen worden genomen. In welke mate heeft de doelgroep behoefte aan een product of dienst? Uit welke personen bestaat de doelgroep precies? Welke ontwikkelingen en trends zijn er gaande in de markt en hoe kun je hier op inspelen?

Doelstellingen :

Ben je in staat om je op HBO-niveau bezig te houden met marktonderzoek.
Ken je de theorie achter de verschillende methodes.
Kun je probleemloos een marketingonderzoek uitvoeren.
Ben je in staat de juiste tools in te zetten.
Kun je de verkregen gegevens analyseren.
Kun je de onderzoeksresultaten doorvertalen naar de juiste keuzes voor de marketingmix.

Inhoud Van Marktonderzoek

Thema 1: Statistiek
Tabellen en grafieken
Gecombineerde grafieken
Frequentieverdelingen
Centrale tendentie
Spreidingsmaatstaven
Indexcijfers
Tijdreeksen: analyse en prognoses
Correlatie en regressieanalyse
Marktonderzoek en vraaganalyse
Thema 2: Inleiding marktonderzoek
Doelstelling en onderzoeksvraag
Gegevens verzamelen
Afbakening van het onderzoek
Onderzoekstypen
Onderzoeksontwerp
Module: Marktonderzoek
Thema 3: Marktonderzoek
Vragenlijstgegevens verzamelen
Analyse continue variabelen
Analyse discrete variabelen
Vraagvoorspelling
Nieuwe media en marktonderzoek
Thema 4: Marktonderzoek in relatie tot het marketingplanningsproces
Concurrentie- en afnemersonderzoek
Marktonderzoek in relatie tot de marketingmix

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen