FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Management Development Program - 3 dagen

Management Development ProgramOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Inzicht verwerven in uw eigen sterktes en zwaktes, uw strategische visie en uw organisatorische kwaliteiten is cruciaal om als succesvol manager te kunnen functioneren.

Bent u bereid om uw eigen managementcapaciteiten in vraag te stellen en bent u bereid om met deze inzichten uw persoonlijke managementstijl aan te pakken?

Doelstellingen :

Stap 1

In uw rol als manager is de eerste stap een concreet inzicht in uw eigen sterktes en zwaktes. Daarbij staan wij niet alleen stil bij uw huidige situatie maar kijken wij samen vooral naar uw eigen toekomst: wat wilt u bereiken? Hierbij is het van essentieel belang om de kwaliteiten van uw directe werkomgeving te gebruiken. Hierdoor krijgt u een basis voor uw eigen persoonlijk ‘meesterschap’.

Stap 2

Een eigen plan van aanpak dient te passen in de strategie en aanpak van uw eigen organisatie. Tijdens deze dag analyseren wij het ontdekken en invullen van strategische inzichten. Door uw persoonlijke visie te koppelen aan een organisatorische visie ontstaat uw overtuigingskracht. U bent dan beter in staat uw omgeving te adviseren in strategisch management.

Stap 3

Nu wordt afstemming belangrijk. Uw visie en persoonlijke kracht dient vertaald te worden naar de operatie waarbij een bewaking belangrijk wordt. U ontdekt tijdens deze dag hoe u een veranderingstraject vertaalt in processtappen, die u tijdens gesprekken met uw medewerkers op een coachende manier op tafel legt.

Inhoud Van Management Development Program

DAG 1: MIJN PERSOONLIJK MANAGEMENT

1. Diepgaande voorstelronde
Wat doet u op dit moment?
Wat is uw huidige omgeving?
2. Wat wilt u? Waar bent u op uit?
Hoe brengt u dat in kaart?
Over welke eigenschappen beschikken mensen die hun dromen volgen?
3. Welke kwaliteiten hebt u op dit moment?
Wat doet u? Wat is uw gedrag?
Wat kunt u? Wat zijn uw capaciteiten?
4. Wat vindt u in samenwerken belangrijk?
Waar gelooft u in? Wat vindt u?
Wat zijn uw waarden?
5. Loopbaanankers
Wat maakt u sterk in uw huidige baan?
6. Emotionele intelligentie: eigen analyse
Hoe gaat u om met inzichten in de kwaliteiten van uzelf met de kwaliteiten van anderen?
Hoe communiceert u dan optimaler?
7. Eigen managementstijl
Wat is uw huidige managementstijl?
Wat is een toekomstige managementstijl?
8. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap volgens Covey
Hoe geraakt u waar u wilt geraken?
Met behulp van modellen een eigen ontwikkelplan opstellen
9. Netwerken
Wat is netwerken?
Hoe kunt u uw netwerk gebruiken?
Wie helpt u in uw eigen ontwikkeling?
Wat betekent dan partnership?
DAG 2: MIJN STRATEGISCH MANAGEMENT

1. Koersbepaler
Welke kenmerken heeft iemand die als koersbepaler opereert?
2. Wat is een visie?
Een persoonlijke visie
Een gemeenschappelijke visie
De totstandkoming van een visie
Communiceren van een visie
3. Waaruit bestaat een strategie?
Kenmerken van strategische beleidsvorming
Effectief en efficiënt
4. Veranderende omgeving
Waarom veranderingen?
Welke veranderingen neemt men waar?
Veranderingen planmatig oppakken
5. Overtuigen
Waaruit bestaat overtuigen?
Ethisch verantwoord beïnvloeden
Overtuigingskracht in actie
Uw eigen toegevoegde waarde bepalen
6. Begeleiden in veranderende omgeving
Fasen herkennen in een veranderingsproces
Omgaan met eigen weerstanden
Omgaan met weerstanden in de eigen omgeving
7. Adviseren
Adviesstijlen herkennen
Wanneer gebruikt u welke adviesstijl?
Acceptatiestrategieën
DAG 3: MIJN PERFORMANCE MANAGEMENT

1. Performance management
Waaruit bestaat performance management?
Performance afspraken
Performance indicatoren en performance metingen
2. Werken met een Balanced Scorecard
Een persoonlijke Balanced Scorecard
Een organisatorische Balanced Scorecard
Bewaking
3. Procesmanagement
Een visie omtrent procesgeoriënteerd organiseren
Ontwikkeling van procesmanagement
Presteren met processen
4. Performance review gesprekken
Opzet van een performance review gesprek
Voorbereidingen voor een performance review gesprek
Uitvoeren van een performance review gesprek
5. Vertrouwen
Omgaan met vertrouwen
Geloofwaardigheidsanalyse

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen