FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - 2 dagen

Maatschappelijk Verantwoord OndernemenOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormt steeds vaker een essentieel onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Zo kiezen meer en meer ondernemingen er vandaag voor om systematisch economische, milieu- en sociale overwegingen in de hele bedrijfsvoering op te nemen.

Niet alleen wegens de toegenomen druk van de stakeholders om duurzaam te ondernemen, maar meer nog vanuit de overtuiging dat langetermijnsucces gebouwd moet zijn op duurzame en geloofwaardige strategiebepaling en beleidsvoering.

Doelstellingen :

Deze opleiding omvat twee modules. Module 1 belicht MVO vanuit de richtlijn ISO 26000, een internationaal vastgesteld kader voor MVO. De volgende thema's komen aan bod: het begrip MVO, duurzaamheidsverslaggeving, duurzaam aankopen, ethische codes en een stappenplan voor concrete implementatie.

In Module 2 gaat u dieper in op de MVO-prestatieladder. Dat managementsysteem laat toe om MVO op een concrete, objectieve en aantoonbare manier te certifiëren. De volgende thema's komen aan bod: het begrip MVO-prestatieladder, het belang van certifiëring, stakeholdersmanagement en communicatie.

Zowel Module 1 als module 2 worden geïllustreerd met talrijke praktijkvoorbeelden en cases. De checklists en do's-and-don'ts vormen hierop de perfecte aanvulling om MVO in de eigen organisatie te implementeren.

Om u een totaalbeeld te geven van wat MVO omvat, kunt u de modules niet apart volgen.

De combinatie van de 2 modules helpt u om na de opleiding doordacht te beslissen of uw organisatie al dan niet voor certificatie kiest.

Inhoud Van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAG 1: MVO ALS STRUCTUREEL ONDERDEEL VAN UW BEDRIJFSVOERING
A. Het wat en waarom van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
B. De trends en evoluties in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
C. MVO implementeren in uw organisatie aan de hand van een stappenplan (gebaseerd op de ISO 26000-richtlijn)
Kenmerken van uw organisatie
Interne gapanalyse
Externe stakeholderanalyse
Een MVO-actieplan opstellen (bijv. een duurzaam aankoopbeleid uittekenen, een carbon footprint berekenen, het milieubewustzijn van de medewerkers vergroten, enz.)
MVO-communiceren
MVO-beleid evalueren en bijsturen

D. Praktijkvoorbeeld aan het woord
DAG 2: HOE KLIMT U SUCCESVOL OP DE MVO-PRESTATIELADDER?
A. Wat is de MVO-prestatieladder?
Context
Samenhang met ISO 26000, AA 1000, Triple P, ISO 9001 en GRI
Het belang: waarom een certificaat behalen?
Basisvoorwaarden
33 indicatoren, 7 thema’s, 5 niveaus: hoe werkt de MVO-prestatieladder?
Plan van aanpak: communicatie- en actieplan
B. Stakeholdermanagement (SHM) als motor van de MVO-prestatieladder
Wat is het?
Hoe werkt het?
Praktijk van SHM: hoe begint u eraan?
Verschillende vormen van onderzoek: wanneer past u welke methode toe en hoe werkt ze?
Link tussen SHM en de prestatieladder: de keuze van SHM-elementen en wanneer past u ze toe?
C. Best practices: bedrijven die de certificatie behaald hebben
D. Cases
Wat kunnen we eruit leren?
Checklists
Do’s-and-don’ts

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen