FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Leidinggeven aan kenniswerkers - 2 dagen

Leidinggeven aan kenniswerkersOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

U geeft leiding aan een team van ‘kenniswerkers’. Medewerkers van wie de expertise misschien verder reikt dan de uwe. Medewerkers die hun werk zelfstandig beheren en waar u soms minder vat op hebt. Medewerkers die misschien zelfs eigenwijs zijn?

Hoe zorgt u ervoor dat uw team werkt aan de projecten die belangrijk zijn voor u en voor het bedrijf? Bent u klaar voor participatief leidinggeven? Ga zelf slim leidinggeven: minder controle, meer vertrouwen.

Doelstellingen :

Na de training:

gaat u naar huis met een rugzak vol ideeën en energie om deze uit te testen.
kunt u toelichten wat de specificiteit van leidinggeven aan kenniswerkers voor u betekent.
kunt u benoemen wat uw meerwaarde is voor het bedrijf én wat de meerwaarde is van uw kenniswerkers binnen het team.
kunt u de organisatiedoelstellingen vertalen naar haalbare teamdoelstellingen en uw medewerkers hierachter scharen.
kunt u in 3 actiepunten neerschrijven hoe u de vertaalslag maakt naar resultaatgericht, participatief leidinggeven.

Inhoud Van Leidinggeven aan kenniswerkers

Eerst staan we stil bij de specifieke kenmerken van kenniswerkers. En bij de vereiste kenmerken als leider van een team ‘slimmeriken’.
Op basis van de vooraf ingevulde ‘kenniswerkerstest’ en het rapport dat daaruit volgt, krijgt u een beeld van uzelf en uw team. Dit inzicht wordt verrijkt door het behandelen van ondermeer de volgende onderwerpen:
- authentiek leidinggeven

- participatief leidinggeven

- dienend leiderschap

- innovatie stimuleren

- eigen kennisvereisten

- procesverbetering

De groepsdiscussies zorgen voor de nodige kruisbestuiving, die dan weer input oplevert voor uw eigen case. Twee weken voor de training wordt u immers uitgenodigd om uw ‘vraag’/case uit te schrijven. U werkt gedurende de hele training aan deze case. In subgroepen worden uw ideeën afgetoetst en uitgewerkt. U maakt ze heel concreet via doelstellingen en uw actieplan.
De trainer maakt gebruik van een toolbox die speciaal ontwikkeld is voor werken met kenniswerkers. Innovatie is niet enkel een belangrijk thema van deze training. Het is ook het doel van deze training!
1 maand na de training vindt er een terugkomdag plaats. Niet voor een vrijblijvende babbel, maar om best practices uit te wisselen en samen oplossingen te zoeken voor wat nog moeilijk gaat in het leiden en inspireren van kenniswerkers.

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen