FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Kort en krachtig rapporteren - 4 dagen

Kort en krachtig rapporterenOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Naast het uitvoeren van hun werkzaamheden wordt van handhavers, stadswachten, buitendienstmedewerkers etc. steeds vaker verwacht dat ze hierover schriftelijk verslag uitbrengen. Geen uitgebreide rapportage, maar een kort en helder rapport waarin de verrichte werkzaamheden worden beschreven en waarin eventuele relevante waarnemingen en vervolgacties moeten worden benoemd.

Doelstellingen :

Naast het uitvoeren van hun werkzaamheden wordt van handhavers, stadswachten, buitendienstmedewerkers etc. steeds vaker verwacht dat ze hierover schriftelijk verslag uitbrengen. Geen uitgebreide rapportage, maar een kort en helder rapport waarin de verrichte werkzaamheden worden beschreven en waarin eventuele relevante waarnemingen en vervolgacties moeten worden benoemd.

Inhoud Van Kort en krachtig rapporteren

Dagdeel 1:
formuleren van de centrale vraag;
maken van tekstopzet;
maken van een tekstplan;
schrijven van een inleiding.

Dagdeel 2:
oefenen met het maken van een tekstplan en schrijven van een inleiding;
oefenen met helder, bondig en zakelijk schrijven: aandacht voor lijdende vorm, naamwoordstijl, tangconstructies, lange voorzetselconstructies, vaag en ouderwets taalgebruik.

Dagdeel 3:
analyseren en bespreken van de opdracht die de cursisten ingeleverd hebben;
oefenen met het vermijden van ambtelijk taalgebruik.

Dagdeel 4:
werken met structurerende elementen: alinea's, structuurwoorden, verwijswoorden en grafische hulpmiddelen;
oefenen met de belangrijkste spelling- en interpunctieregels;
oefenen met de belangrijkste stijlfouten.

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen