FR - NL

Home | Testimonials | Voordelen | Referenties | Job | Prijs | Contact | Staff | Sitemap | About us | OFFERTE AANVRAAG

Opleiding Commitment verkrijgen - 3,5 dagen

Commitment verkrijgenOpleiding Calendar :

9h à 17h (1 dag : 8h)
18h - 20h30 (1/2 dag)

Meer informatie over prijs Offerte Aanvraag !

Opleiding :

Voor elke actie, verandering of project is commitment van anderen noodzakelijk. Van je werkgever, mensen uit de lijn en overige medewerkers: je kunt het simpelweg niet alleen. In deze training leer je hoe je mensen actief meekrijgt om je doelen te bereiken. Verbeter je kwaliteiten om op soepele wijze verbinding en een groter draagvlak te creeren. En leer welke strategie op welk moment het meest effectief is.

Doelstellingen :

Na het volgen van deze training:
ken je je persoonlijke sterke en zwakke punten bij het verkrijgen van commitment,
creeer je draagvlak op basis van de meest recente theorieen en heb je een eigen stijl ontwikkeld,
ben je in staat een succesvolle strategie te bepalen om mensen actief te betrekken bij jouw doelen,
beschik je over een instrumentarium om je omgeving systematisch te analyseren,
opereer je optimaal in het politieke krachtenveld.

Inhoud Van Commitment verkrijgen

De beste setting voor commitment
Wanneer krijg je het meeste commitment? En hoe kun je daaraan bijdragen? Ontdek welke kwaliteiten je daarvoor in huis hebt en bepaal welke je verder dient te ontwikkelen. We behandelen daarbij diverse theorieen en gaan in op factoren die commitment bevorderen.
Je visie op commitment
Aan de hand van een oefening word je persoonlijke visie op commitment vastgesteld. Op basis daarvan kun je invulling geven aan de manier waarop u draagvlak creeert. Het is cruciaal om je sterktes goed te kennen en te gebruiken. Je ontwikkelt een effectieve persoonlijke stijl.
Strategische analyse van de omgeving
Om commitment te krijgen is het belangrijk eerst de betrokken personen en partijen in kaart te brengen, om vervolgens ook de relatie die je met hen hebt vast te stellen. Je bepaalt de historie, de verschillende belangen en de karakteristiek van de verschillende belanghebbenden. Je vertaalt deze naar de strategie die je gaat toepassen om je doel te bereiken. Ook is het van belang belemmerende factoren te signaleren en te weten hoe u deze in je voordeel kunt ombuigen.
De menselijke factor
In het proces van het creeren van betrokkenheid, speel je zelf een bepalende rol. Dus kijk je in deze training naar jezelf, je kwaliteiten, je eigen profiel en ontdek je welke stijl het beste bij je past. De uitdaging is om mensen mee te krijgen en te activeren, waarbij het managen van emoties een belangrijke factor voor succes is.
Strategisch scenario
Voor het krijgen en het behouden van commitment is acceptatie ván en instemming met het doel onontbeerlijk. Een strategisch scenario en een duidelijke visie vormen daarvoor de basis. Vervolgens definieer je concrete acties, bereid je deze gedegen voor en voer je deze daadwerkelijk uit.
Commitment, macht en het politieke spel
Binnen iedere organisatie neemt het begrip 'macht' een belangrijke plaats in. Mensen hebben verschillende belangen en zullen op alle mogelijke manieren trachten die belangen te beschermen. Hoe herken je de machtsblokken in de organisatie en hoe ga je ermee om? Leer het politieke krachtenveld te doorgronden en vergroot je invloed.

AntwerpenNoorderlaan 147/8
2030 Antwerpen

Tel: +32 2 412 04 10
Fax: +32 2 412 04 19
Gsm: +32 477 789 445
Email : selossej@jlgestion.be

Onz voordelen :

  • Soorten opleidingen: Inter-bedrijven, intra-bedrijf, particulieren.
  • 100% flexibele en aangepaste opleidingen. U kiest de data, de plaats en het trainingsprogramma.
  • 50% korting voor de Brusselse KMO’s
  • Offerte aanvraag : antwoord binnen 24 uur.
  • Dranken, koude of warme lunch en parking aangeboden
  • Toegang tot onze vaardigheidscentrum: syllabi, cursussen, oefeningen